Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť niečo o nás, o našom živote a činnosti a v neposlednom rade o ctihodnej Mary Ward, obdivuhodnej žene neochvejnej viery, ktorá nás inšpiruje a ako sestry Congregatio Jesu sme jej spoločníčky a nasledovníčky.

Veríme, že jej obsah prinesie obohatenie, množstvo podnetov aj impulzov k radosti vám všetkým.

Novinky

Sestra Bohdana sa v Ríme zúčastnila na medzinárodnom stretnutí CJ zameranej na oblasť spravodlivosti, pokoja a integrity...
Píše sr. Pavlína, odborná asistentka na katedre biológie a ekológie KU v Ružomberku, ktorá koncom júna odcestovala na...
Na sviatok sv. Ignáca, 31. júla 2014, bude tomu 10 rokov, čo sme založili komunitu v Ružomberku. Začínali sme veľmi skromne...
V dňoch 11. - 14.7. 2014 sa v krásnom prostredí prírody na chate pri Prešove stretlo 14 žien na duchovnej obnove "Mária a Marta -...
V júli prežilo 28 detí  zo sociálne slabších rodín z Prešova a okolia krásny pobyt v prírode a na chate. Hlavnou témou...
<< 23 | 24 | 25 | 26 | 27

Podporte výrobňu hostií

Ponuky

24.02.2020 17:00
https://misionari.sk/public/index.php/courses