Kontaktujte nás

Kontakt

  Congregatio Jesu

           Liptovská 35

           821 09 Bratislava

       provincialatcj @mail.t-com.sk

Naša organizácia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.

Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/