Drahí priatelia, napíšte nám váš úmysel a prosbu o modlitbu. V dnešný deň ju prednesieme Bohu počas našej spoločnej večernej modlitby a budeme na vás osobitne pamätať. 

Sestry CJ

Prosba o modlitbu

Prosba o modlitbu

Ľ 02.08.2021
Drahé sestričky, vrúcne prosím na Váš príhovor o Božiu pomoc a požehnanie vo veci úpravy platu. BOH vás žehnaj za Vaše modlitby a adorácie!

Modlitba za prácu

E 02.08.2021
Pokorne Vás prosím o modlitbu za rýchle nájdenie si vhodnej práce. Ďakujem.

Prosba

Veriaca 02.08.2021
Prosím o modlitby za odvrátenie nepriateĺov a neprajníkov nech ma viac už neponižujú nepohŕdaju mnou Pane zmiluj sa. Pbz.

Prosba

Mária 02.08.2021
Milé sestričky, prosím o modlitbu za uzdravenie môjho tela a duše za uzdravenie vzťahov v rodine,za môjho manžela,deti,aby nás Pán Boh požehnal a Panna Mária skryla vo svojom Nepoškvrnenom srdci.Pán Boh zaplať a požehnaj.

prosba o modlitbu za ty, kdo ji potřebují

prosebnice J. 02.08.2021
Milé sestřičky, prosím vás o modlitbu za děti a jejich rodiny, zvláště za dceru Jitku. Pro Jitku prosím o modlitbu za osvobození se od zlého a od psychické poruchy, za životní sílu, pracovitost a odpovědnost, a za nástup do trvalé práce. A prosím o modlitbu za dar úplného uzdravení pro Pavla a Anežku.

Prosba

Ľubka 01.08.2021
Prosím o modlitby pre nášho syna,jeho kamarátov,manžela a prácu a kolegov a predĺženie pracovnej zmluvy,oca,celú rodinu,neprajníkov,duše v očistci o za brata S. a P.PBZ.

Za rodinu

Mama 01.08.2021
Prosím vás o modlitby za Božiu pomoc a ochranu Matky Bozej pre mňa a moje deti s rodinami, aby nas Pan ochranoval a branil pred útokmi zlého.Dakujem za vyslysane prosby a vám za modlitby. PBz.

Za nové priateľstvá

Veronika 01.08.2021
Prosím o modlitbu za nájdenie nových priateľov, aby mi do života vstúpili noví kamaráti. Pán Boh zaplať.

prosba o modlitbu za ty, kdo ji potřebují

prosebnice J. 01.08.2021
Milé sestřičky, prosím vás o modlitbu za děti a jejich rodiny, zvláště za dceru Jitku. Pro Jitku prosím o modlitbu za osvobození se od zlého a od psychické poruchy, za životní sílu, pracovitost a odpovědnost, a za nástup do trvalé práce. A prosím o modlitbu za dar úplného uzdravení pro Pavla a Anežku.

Prosba

Veriaca 31.07.2021
Prosím o modlitby za odvrátenie nepriateĺov a neprajníkov. Bohu vďaka.

Prosba

Veriaca 30.07.2021
Prosím_ o duševné zdravie a veľkú živú vieru a Božiu ochranu pre nášho syna,manžela,mňa,oca,Máriu,sestry,synovcov,svokru i celú rodinu,nepriateľov,za duše v očistci aj za S.a P.VNSPM.PBZ.

Prosba

Mama 30.07.2021
Prosím o modlitby pre svojho syna. Bohu vďaka.

Prosba

Veriaca 29.07.2021
Prosím o modlitby pre seba za zdravie dary Ducha Svateho pomoc Božiu v práci ochranu Božiu. Bohu vďaka.

prosba o modlitbu za ty, kdo ji potřebují

prosebnice J. 29.07.2021
Milé sestřičky, děkuji vám a stále prosím o modlitbu za děti a jejich rodiny, zvláště za dceru Jitku. Pro Jitku prosím o modlitbu za osvobození se od zlého a od psychické poruchy a za nástup do trvalé práce. A prosím o modlitbu za dar úplného uzdravení pro Pavla a Anežku.

Prosba

Marek 29.07.2021
Prosím o modlitby za milosť nájdenia dobrej manželky a uzdravenie mojej sestry A. z potravinovej alergii. PBZ.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pridať nový príspevok

Ponuky

24.02.2020 17:00
https://misionari.sk/public/index.php/courses

Impulz na modlitbu

Zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli...
Potom Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského čiže Tiberiadského mora. Šlo za ním veľké množstvo...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky

Zakladateľa Spoločnosti Ježišovej svätého Ignáca...
Pochválený buď Ježiš Kristus, náš život v Sociálnom Centre Mary Ward je...
"Nemôžeme povzbudzovať k napredovaniu vo vernosti a vo vzájomnom darovaní,...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>