Daruj mi svoje srdce

Táto veta odznela niekoľkokrát ako výzva nielen pre 10 detí zo špeciálnej školy v Prešove, ktoré v kaplnke Domu sv. Jozefa v nedeľu 5.6.2016 prvýkrát prijali Pána Ježiša, ale pre všetkých, ktorí boli prítomní v hojnom počte na tejto krásnej slávnosti.