Novinky

V nedeľu 21.3.2021 o 15:00 sa zamestnanci Hospicu Matky Terezy modlili krížovú cestu, ktorá sa konala online v bazilike sv. Egídia. Modlitba je to, čo nás má všetkých spájať a vnútorne nás napĺňať. Aj my sme sa preto spojili v tejto modlitbe krížovej cesty, aby sme sa posilnili vo viere a tiež si...
Pôstna modlitba detí za deti Aj tento rok v pôste sa naše deti zo Slovenskej katolíckej farnosti v Mníchove chceli modliť krížovú cestu. Zvažovali sme, nakoľko je to pri súčasných obmedzeniach možné a nakoniec sme sa rozhodli pre realizáciu na sviatok sv. Jozefa. Deti s veľkým sústredením...
“Zo všetkých práv, ktoré ženy majú, je tým najdôležitejším právo byť matkou,” poukazuje na podstatu života čínsky spisovateľ Line Yutang. Materstvo je dôsledkom manželského spojenia muža a ženy, čiže biblického "poznania", ktoré zodpovedá splynutiu dvoch v "jednom tele"....
Milí sympatizanti,  aj v tomto roku 2021 sa uchádzame o Vašu priazeň a podporu prostredníctvom poukázania 2% z dane z príjmu. Každým svojim príspevkom môžete cez činnosť občianskeho združenia MAGIS podporiť rodiny v núdzi a obete domáceho násilia v Prešovskom kraji. sr. Jana Ščastná...
"Otcami sa nerodíme, otcami sa stávame. A nestávame sa nimi tým, že privedieme na svet dieťa, ale preto, že prevezmeme zodpovednosť za starostlivosť oň. Zakaždým, keď ktokoľvek prijme starostlivosť o život druhého, v istom zmysle plní voči nemu otcovskú úlohu," zdôrazňuje pápež František v...
Slová, ktoré prorok Izaiáš používa: "Potešujte... hovorte k srdcu," sa častejšie opakujú v Starom zákone. Osobitnú hodnotu majú na miestach, kde ide o dialóg nežnosti a lásky. Potešovanie treba chápať ako prejav vzájomnej spolupatričnosti, hru intenzívnej empatie, dojatia a životného puta. Ide...
"Srdce ženy má mimoriadnu schopnosť milovať; je to čosi úžasné", píše Jo Croissant v knihe Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca. Vyzýva dnešnú ženu, aby v sebe znovu objavila túto silu lásky, ktorá je mocnejšia ako všetky dôvody sveta, ktorá odzbrojuje. Svet budeme môcť zmeniť len vtedy, ak dovolíme...
Veľké pravdy viery, ako o nich meditovali a ako ich žili cirkevní otcovia, nám predkladá pápežský kazateľ Raniero Cantalamessa vo svojej knihe Na pleciach obrov. Cieľom cyklu jeho kázní je načerpať nadšenie a prinavrátiť sviežosť našej viere prostredníctvom obnoveného kontaktu s obrami viery v...
Na pôstnej ceste, ktorá nás vedie k veľkonočnému sláveniu, si pripomíname toho, kto „sa uponížil, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži“. V tomto čase obrátenia nás pápež František vo svojom posolstve pozýva obnoviť našu vieru, načerpať „živú vodu“ nádeje...
"Kto vlastne som?" Na túto otázku hľadá odpoveď Katrina J. Zeno v knihe "Som žena - Cesta každej z nás" vychádzajúc z Teológie tela Jána Pavla II. Pozvanie nazrieť hlbšie do svojho srdca dostalo viac ako 20 kolegýň zamestnaných na Arcibiskupskom úrade v Košiciach.  Pri hľadaní svojej...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Ponuky

08.12.2021 08:07
AKO MILOVAŤ SEBA /Mt 22, 39/ Piatok: 17.12.2021 - 18.30 – 20.30 hod. Sobota: 18.12.2021 - 9.00 – 19.00 hod. Seminár organizuje: sr. Miroslava Lukčiková CJ Čas Adventu a Vianoc je aj časom vzájomného stretávania a obdarovávania. Toto obdobie môže byť pre nás inšpiratívne aj v oveľa hlbšom...
24.02.2020 17:00
https://misionari.sk/public/index.php/courses