Novinky

"Rodičia majú vždy vplyv na morálny vývin svojich detí – v dobrom i v zlom," pokračuje pápež František v siedmej kapitole apoštolskej exhortácie o láske v rodine Amoris laetitia.  Rodina má byť miestom opory, sprevádzania a vedenia. "Potrebuje si ujasniť, čomu chce svoje...
So začiatkom Ignaciánskeho jubilejného roku je spojené aj pozvanie na modlitbovú vigíliu Zoslania Ducha Svätého, ktorá sa uskutoční 23. máj o 20:00. Spoločnej modlitby s názvom „Putovanie s Ignácom“ sa zúčastní aj Páter Generál Arturo Sosa SJ, zaznejú svedectvá, a modlitbu...
Reportáž TV LUX z koncertu pre dve lutny pri príležitosti otvorenia Ignaciánskeho jubilejného roka, ktorý sa uskutočnil 15. mája o 19.30 v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. https://fb.watch/5GfHCwuwui/    
"Dvomi hlavnými tajomstvami našej viery sú Trojica a inkarnácia: Boh je trojjediný; Ježiš Kristus je Bohočlovek," pokračuje pápežský kazateľ Raniero Cantalamessa v knihe Na pleciach obrov. Obrom, na ktorého plecia nás pozýva vystúpiť, je svätý Gregor z Nazianzu....
 Vystúpiť na plecia obra, svätého Bazila Veľkého, aby sme s ním skúmali Ducha Svätého, nás pozýva pápežský kazateľ, kapucín, kardinál Raniero Cantalamessa v knihe Na pleciach obrov. Bazil nás prenáša k jadru osoby a pôsobenia Ducha Svätého náukou, ktorá je konkrétna a žitá.  "Celé...
Vidieť všetky veci novým spôsobom v Kristovi je mottom Ignaciánskeho jubilejného roka, ktorý začne 20. mája tohto roku a potrvá až do 31. júla 2022. Pripomenieme si ním päťsté výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly, ktoré začalo v máji 1521 zranením guľou z kanóna pri obrane pevnosti...
Koncert pri príležitosti začiatku Ignaciánskeho jubilejného roka Pri príležitosti začiatku Ignaciánskeho jubilejného roka, ktorým si pripomenieme päťsté výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly, sa uskutoční koncert pre dve lutny, počas ktorého zaznejú myšlienky z jeho Autobiografie. Koncert sa...
"Láska vždy dáva život... Manželia, keď sa navzájom darujú sebe, darujú zo seba novú skutočnosť, dieťa, živý obraz svojej lásky, trvalý znak manželskej jednoty, ako živú a nedeliteľnú syntézu svojho otcovstva a materstva." Týmito slovami začína pápež František piatu kapitolu apoštolskej exhortácie...
Zasvätený život prekvitá v rámci lásky, takej lásky, ktorá vie očariť, zachytáva najhlbšie otázky, vie sa dotknúť prameňov, podnecuje túžbu darovať sa. "Vzniká ako odpoveď lásky Bohu, ktorý sa bezpodmienečne daruje, ako odpoveď na nezištnú lásku, ktorú nemožno vlastniť, iba prijímať,"...
"Blahoslavená Panna, vzhľadom na dar a hodnosť Božieho materstva, čo ju spája so Synom Vykupiteľom, a pre svoje neobyčajné milosti a úlohy je veľmi úzko spojená s Cirkvou. Bohorodička je predobrazom Cirkvi... a to v poriadku viery, lásky a dokonalej jednoty s Kristom," píše o...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Ponuky

24.02.2020 17:00
https://misionari.sk/public/index.php/courses