sr. Anežka, Sibír, Rusko

24.07.2014 20:24

Delí sa sestra Anežka z Tyumenu, Sibír, Rusko

23.02.2014 bol otcom biskupom pokrstený a pobirmovaný Karen:

Krátko po Karenovom krste sa mu narodilo druhé dieťa – má syna Arťoma a dcérku Arinu. Preto sme prípravu na sobáš odložili na tento letný čas a takto svorne chodia na prípravu:

Arinku planujú krstiť v októbri 2014.

08.06.2014 boli pokrstení títo mladí ľudia, Al’ona a Evgenij:

a 14.06.2014 prijali sviatosť manželstva:

Takto do nášho farského spoločenstva tohto roku pribudli dve mladé rodiny.

V stredu, 25.06.2014, bolo pokrstené aj ročné dievčatko Natália, tretie dieťa jednej katolíckej rodiny prisťahovanej z Kazachstanu. Žijú 70 km od Tyumenu. Je to ďalšia rodina, ktorej postupne ponúkneme možnosti formácie a zapojenia sa do farského spoločenstva.