Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť niečo o nás, o našom živote a činnosti a v neposlednom rade o ctihodnej Mary Ward, obdivuhodnej žene neochvejnej viery, ktorá nás inšpiruje a ako sestry Congregatio Jesu sme jej spoločníčky a nasledovníčky.

Veríme, že jej obsah prinesie obohatenie, množstvo podnetov aj impulzov k radosti vám všetkým.

Novinky

Počas krátkeho oddychu v Slovenskom raji sa nám naskytla príležitosť zúčastniť sa na víkendovom pobyte veriacich žien...
V Košickej arcidiecéze v Obišovciach sa nachádza diecézna svätyňa s milostivým obrazom Panny Márie. Obišovce sú na polceste...
Študenti akademického programu Master v teológii manželstva a rodiny sa stretli v minoritskom kláštore...
 "Všetko šťastie človeka spočíva v láske. Si taký veľký a máš takú cenu, akú veľkú hodnotu má to, čo miluješ. Dávaj si teda...
31. 7. 2020 sa stal v našej ružomberskej komunite príležitosťou na viacnásobné slávenie. Okrem sviatku sv. Ignáca – zakladateľa...
Touto cestou chcem poďakovať za materiálnu pomoc, ktorú nám sprostredkovali spolusestry CJ z Jarovníc cez Maltézskych rytierov....
Stretnutie s mamičkami na materskej sa podarilo zrealizovať v košickej Botanickej záhrade v prvý júlový...
Hájske vodopády prilákali množstvo návštevníkov zo širokého okolia aj poslednú júnovú nedeľu.  Hájske vodopády nazývané...
Obec Herľany, kde sa nachádza národná prírodná pamiatka Herliansky gejzír, sme ako košická komunita navštívili v prvú...
Zriadeniu košickej komunity sestier Congregatio Jesu (Inštitútu Preblahoslavenej Panny Márie) predchádzalo pozvanie...
Congregatio Jesu reagovalo v súvislosti k krízou spôsobenou Covid-19 na výzvu Ministerstva vnútra SR zapojiť sa do práce...
Kvetnou nedeľou skončili online duchovné cvičenia v každodennom živote na tému „Pôst s Božím slovom...“, ktoré...
Dňa 5.apríla oslávila sr. Aquilína Orosova CJ krásne životné jubileum 80 rokov života. Gratulujeme jej a prajeme do ďalšieho...
Ako vo všetkých komunitách, aj v našej ružomberskej prežívame tieto dni inak, ako sme predtým plánovali. Práca v školách,...
Človek je vynaliezavý tvor, zvlášť ak má dobrú motiváciu, výsledok jeho úsilia vždy nájde riešenie. Platí to aj o našich...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Ponuky

24.02.2020 17:00
https://misionari.sk/public/index.php/courses

Podporte výrobňu hostií