Novinky

"Moje srdce je preplnené veľkým milosrdenstvom pre duše a zvlášť pre úbohých hriešnikov. Kiežby mohli pochopiť, že som pre ne...
Na tohtoročný Veľkonočný pondelok pripadla spomienka na 80 rokov odo dňa, keď bola oficiálne zriadená Slovenská provincia sestier...
„Ten, kto dáva s radosťou, dáva najviac a Boh miluje radostného darcu.“ (Matka Tereza) Náročné obdobie pandémie...
"Radosť evanjelia napĺňa srdce a celý život tých, ktorí sa stretávajú s Ježišom. S Ježišom Kristom sa neustále...
Kto miluje, je preniknutý dynamizmom, jeho život dýcha veľkonočným tajomstvom, prijíma riziko, že bude musieť vyjsť zo seba, aby...
V nedeľu 21.3.2021 o 15:00 sa zamestnanci Hospicu Matky Terezy modlili krížovú cestu, ktorá sa konala online v bazilike sv....
Pôstna modlitba detí za deti Aj tento rok v pôste sa naše deti zo Slovenskej katolíckej farnosti v Mníchove chceli modliť...
“Zo všetkých práv, ktoré ženy majú, je tým najdôležitejším právo byť matkou,” poukazuje na podstatu života...
Milí sympatizanti,  aj v tomto roku 2021 sa uchádzame o Vašu priazeň a podporu prostredníctvom poukázania 2% z dane z...
"Otcami sa nerodíme, otcami sa stávame. A nestávame sa nimi tým, že privedieme na svet dieťa, ale preto, že prevezmeme...
Slová, ktoré prorok Izaiáš používa: "Potešujte... hovorte k srdcu," sa častejšie opakujú v Starom zákone. Osobitnú hodnotu majú...
"Srdce ženy má mimoriadnu schopnosť milovať; je to čosi úžasné", píše Jo Croissant v knihe Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca....
Veľké pravdy viery, ako o nich meditovali a ako ich žili cirkevní otcovia, nám predkladá pápežský kazateľ Raniero Cantalamessa vo...
Na pôstnej ceste, ktorá nás vedie k veľkonočnému sláveniu, si pripomíname toho, kto „sa uponížil, stal sa poslušným až na...
"Kto vlastne som?" Na túto otázku hľadá odpoveď Katrina J. Zeno v knihe "Som žena - Cesta každej z nás" vychádzajúc z Teológie...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

   

Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť niečo o nás, o našom živote a činnosti a v neposlednom rade o ctihodnej Mary Ward, obdivuhodnej žene neochvejnej viery, ktorá nás inšpiruje a ako sestry Congregatio Jesu sme jej spoločníčky a nasledovníčky.

Veríme, že jej obsah prinesie obohatenie, množstvo podnetov aj impulzov k radosti vám všetkým.

Ponuky

08.12.2021 08:07
AKO MILOVAŤ SEBA /Mt 22, 39/ Piatok: 17.12.2021 - 18.30 – 20.30 hod. Sobota: 18.12.2021 - 9.00 – 19.00 hod. Seminár organizuje: sr. Miroslava...
24.02.2020 17:00
https://misionari.sk/public/index.php/courses

Podporte výrobňu hostií