Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť niečo o nás, o našom živote a činnosti a v neposlednom rade o ctihodnej Mary Ward, obdivuhodnej žene neochvejnej viery, ktorá nás inšpiruje a ako sestry Congregatio Jesu sme jej spoločníčky a nasledovníčky.

Veríme, že jej obsah prinesie obohatenie, množstvo podnetov aj impulzov k radosti vám všetkým.

Novinky

Slová, ktoré prorok Izaiáš používa: "Potešujte... hovorte k srdcu," sa častejšie opakujú v Starom zákone. Osobitnú hodnotu majú...
"Srdce ženy má mimoriadnu schopnosť milovať; je to čosi úžasné", píše Jo Croissant v knihe Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca....
Veľké pravdy viery, ako o nich meditovali a ako ich žili cirkevní otcovia, nám predkladá pápežský kazateľ Raniero Cantalamessa vo...
Na pôstnej ceste, ktorá nás vedie k veľkonočnému sláveniu, si pripomíname toho, kto „sa uponížil, stal sa poslušným až na...
"Kto vlastne som?" Na túto otázku hľadá odpoveď Katrina J. Zeno v knihe "Som žena - Cesta každej z nás" vychádzajúc z Teológie...
V našej komunite Domu sv. Jozefa bol jubilejný XXV. Deň zasväteného života umocnený oslavou vzácneho jubilea 75 rokov rehoľného...
Deň zasväteného života, ktorý si Cirkev pripomína na sviatok Obetovania Pána, slávili v Kyjevsko-Žitomirskej diecéze v pondelok...
Hlavnou témou posolstva pápeža Františka k 55. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov je pozvanie "Poďte a...
V našej komunite v Banskej Bystrici sme oslavy Mary Ward začali slávnostným obedom, po ktorom nasledovala spoločná rekreácia pri...
 30. januára sme si pripomenuli výročie smrti našej zakladateľky. Tento deň sme kvôli pandémii prežili len na komunitnej...
V Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi bolo online stretnutie, ktorého súčasťou bola špeciálna svätá omša. V Bazilike...
Stretnutia pozostalých sú každoročnou tradíciou Hospicu Matky Terezy. Majú hlboký význam a opodstatnenie a tvoria súčasť...
Bratislava 1. februára (TK KBS) Ani jedno áno dané Bohu som nikdy neoľutovala, hovorí rehoľná sestra Congregatio Jesu Jaroslava...
Týždeň prežívaný s Mary Ward a v duchovnom spojení s jej nasledovníčkami po celom svete sme v sobotu 30.1....
Prvé sestry, ktoré od roku 1882 začali pôsobiť v Prešove určite s radosťou, nadšením  a s veľkou...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Ponuky

24.02.2020 17:00
https://misionari.sk/public/index.php/courses

Podporte výrobňu hostií