Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť niečo o nás, o našom živote a činnosti a v neposlednom rade o ctihodnej Mary Ward, obdivuhodnej žene neochvejnej viery, ktorá nás inšpiruje a ako sestry Congregatio Jesu sme jej spoločníčky a nasledovníčky.

Veríme, že jej obsah prinesie obohatenie, množstvo podnetov aj impulzov k radosti vám všetkým.

Novinky

V spolupráci s animátormi z rôznych spoločenstiev v Starej Ľubovni, pod vedením Majky Stanislavovej, sme v dňoch 13 - 14. 5. 2016...
Po púti s Rádiom Lumen v Krakove /2 autobusy Rómov a 1 autobus ľudia z dediny/ sa 8.5.2016 uskutočnila...
Každoročne sa sestry CJ spolu s duchovnými otcami farnosti zúčastňujú púte Rádia Lumen v Krakove. Nebolo tomu inak ani...
Pozdravujem z írskeho prímorského mestečka BRAY neďaleko Dublina. V rámci sabatického roku sa tu u loretských sestier...
V Katolíckych novinách (č. 18, 8. máj 2016) je na poslednej strane uverejnený príspevok o sociálnej práci našich...
V dňoch 8. - 10.4.2016 sme sa – juniorát a terciát – zúčastnili spoločného stretnutia s juniorkami ostatných reholí na Slovensku....
V druhú veľkonočnú nedeľu usporiadla farnosť Najsv. Spasiteľa, do ktorej patrí naša škola, výlet k Jordanu. Deti, ktoré prijmu...
V MILOSRDENSTVA BOHA I ČLOVEKA         Prežívame pôstne obdobie, ktoré nás pozýva k...
Už dávno pred Vianocami sme v kancelárii Likvidace lepry (LL) v Prahe riešili služobnú cestu do Indie, a to z dvoch...
Čas má pre každého človeka inú výpovednú hodnotu - pre niekoho znamená málo, pre iného veľmi veľa. Pre dievčatá z letného...
V Ríme sa v dňoch 28. 1. - 22. 2. 2016 uskutočnilo medzinárodné stretnutie s názvom Zasvätený život...
"Veselosť v tejto dobe je priam milosťou". Mary Ward   Tieto slová našej zakladateľky, ktorej týždeň teraz...
Počas Vianoc som sa zúčastnila ako dobrovoľník na pomoc utečencom na chorvátsko-slovinskej hranici na železničnej stanici...
Naša spolusestra Sr. Marietta Nagyová je medzi troma nominovanými osobami v oblasti filantropie. Na túto cenu ju navrhli za...
Dňa 23.1.2016 sme si v našej provincii pripomenuli sviatok narodenia našej zakladateľky Márie Wardovej. Stretnutie sestier...
<< 22 | 23 | 24 | 25 | 26 >>

Ponuky

02.10.2020 15:20
„Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať; poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.“ (Ž 32, 8)   Sestry Congregatio Jesu...
16.09.2020 18:12
24.02.2020 17:00
https://misionari.sk/public/index.php/courses

Podporte výrobňu hostií