Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť niečo o nás, o našom živote a činnosti a v neposlednom rade o ctihodnej Mary Ward, obdivuhodnej žene neochvejnej viery, ktorá nás inšpiruje a ako sestry Congregatio Jesu sme jej spoločníčky a nasledovníčky.

Veríme, že jej obsah prinesie obohatenie, množstvo podnetov aj impulzov k radosti vám všetkým.

Novinky

Spoločenstvo Deti svätej Alžbety pôsobí v Košiciach už 10 rokov. Okrúhle výročie svojho vzniku...
"Spievajme a ďakujme Bohu za jeho milujúcu dobrotu."  Jedným z troch miest, kde sme sa stretli, aby sme oslávili sviatok...
V prvom mesiaci tohto kalendárneho roka sme si pripomenuli 435. výročie narodenia našej zakladateľky Márie Wardovej. Pri...
„Týždeň Márie Wardovej“ v Congregatio Jesu prebieha každoročne od 23. do 30. januára. Počas ôsmich dní si sestry vo všetkých...
Dňa 18.1.2020 Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi usporiadal stretnutie pozostalých. Stretnutia sa zúčastnili príbuzní...
Na Slovenskej katolíckej farnosti v Mníchove sa zišli mladšie deti na katechézu o krste Pána Ježiša. Spomínali si na...
Počas Adventného obdobia naša provincia ponúkla ľuďom možnosť duchovných cvičení v každodennom živote, ktoré boli...
Štyridsať mladých zo spoločenstva Mag+s spolu s jezuitmi Vlasťom D. a Martinom H. a so sr. Fides sa opäť stretli...
Trojkráľové požehnanie priestorov Arcibiskupského úradu v Košiciach sa uskutočnilo v utorok 7. januára. Svätú omšu pre...
Stredu 18.decembra 2019 podvečer v divadle Jonáša Záborského v Prešove sa uskutočnilo odovzdávanie ceny predsedu PSK...
Predvianočné stretnutie arcibiskupa Bernarda Bobera s laickými zamestnancami Arcibiskupského úradu v Košiciach sa uskutočnilo v...
Dňa 12.12.2019 sa v Hospici Matky Terezy konala duchovná obnova pod názvom „Skutky milosrdenstva v praxi“. Prednášky...
Pozvanie do košickej komunity sestier Congregatio Jesu prijali kňazi a diakon z farnosti Kráľovnej pokoja v Košiciach na Druhú...
Dňa 6. decembra k nám do Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi zavítal Mikuláš, ktorý obdaroval nielen deti a...
V týchto dňoch sa naša farnosť v Kujbyševe duchovne pripravuje na zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie....
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Podporte výrobňu hostií

Ponuky

24.02.2020 17:00
https://misionari.sk/public/index.php/courses