Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť niečo o nás, o našom živote a činnosti a v neposlednom rade o ctihodnej Mary Ward, obdivuhodnej žene neochvejnej viery, ktorá nás inšpiruje a ako sestry Congregatio Jesu sme jej spoločníčky a nasledovníčky.

Veríme, že jej obsah prinesie obohatenie, množstvo podnetov aj impulzov k radosti vám všetkým.

Novinky

Zasvätený život prekvitá v rámci lásky, takej lásky, ktorá vie očariť, zachytáva najhlbšie otázky, vie sa dotknúť...
"Blahoslavená Panna, vzhľadom na dar a hodnosť Božieho materstva, čo ju spája so Synom Vykupiteľom, a pre svoje...
„Prácou si má človek zaobstarať svoj každodenný chlieb a podporovať stály rozvoj vedy a techniky, najmä však...
"Jednota, ktorá existuje medzi poslaním Krista a jeho životom, sa vteľuje, zviditeľňuje v kresťanskom štýle, v kresťanskej forme...
"Milovať znamená byť pripravený každodenne sa venovať hľadaniu," pokračuje list Kontemplujte adresovaný zasväteným. S hľadaním...
"Moje srdce je preplnené veľkým milosrdenstvom pre duše a zvlášť pre úbohých hriešnikov. Kiežby mohli pochopiť, že som pre ne...
Na tohtoročný Veľkonočný pondelok pripadla spomienka na 80 rokov odo dňa, keď bola oficiálne zriadená Slovenská provincia sestier...
„Ten, kto dáva s radosťou, dáva najviac a Boh miluje radostného darcu.“ (Matka Tereza) Náročné obdobie pandémie...
"Radosť evanjelia napĺňa srdce a celý život tých, ktorí sa stretávajú s Ježišom. S Ježišom Kristom sa neustále...
Kto miluje, je preniknutý dynamizmom, jeho život dýcha veľkonočným tajomstvom, prijíma riziko, že bude musieť vyjsť zo seba, aby...
V nedeľu 21.3.2021 o 15:00 sa zamestnanci Hospicu Matky Terezy modlili krížovú cestu, ktorá sa konala online v bazilike sv....
Pôstna modlitba detí za deti Aj tento rok v pôste sa naše deti zo Slovenskej katolíckej farnosti v Mníchove chceli modliť...
“Zo všetkých práv, ktoré ženy majú, je tým najdôležitejším právo byť matkou,” poukazuje na podstatu života...
Milí sympatizanti,  aj v tomto roku 2021 sa uchádzame o Vašu priazeň a podporu prostredníctvom poukázania 2% z dane z...
"Otcami sa nerodíme, otcami sa stávame. A nestávame sa nimi tým, že privedieme na svet dieťa, ale preto, že prevezmeme...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ponuky

24.02.2020 17:00
https://misionari.sk/public/index.php/courses

Podporte výrobňu hostií