Novinky

V sobotu 12. júna 2021 popoludní sme v komunite na Liptovskej prežili radostnú udalosť. Počas sv. omše, ktorú slávil P....
Pri príležitosti Ignaciánskeho roka 2021-2022 boli na podcastových platformách uverejnené 3-minútové zamyslenia pod...
"Rodičia majú vždy vplyv na morálny vývin svojich detí – v dobrom i v zlom," pokračuje pápež František v siedmej...
So začiatkom Ignaciánskeho jubilejného roku je spojené aj pozvanie na modlitbovú vigíliu Zoslania Ducha Svätého, ktorá...
Reportáž TV LUX z koncertu pre dve lutny pri príležitosti otvorenia Ignaciánskeho jubilejného roka, ktorý sa uskutočnil 15....
"Dvomi hlavnými tajomstvami našej viery sú Trojica a inkarnácia: Boh je trojjediný; Ježiš Kristus je...
 Vystúpiť na plecia obra, svätého Bazila Veľkého, aby sme s ním skúmali Ducha Svätého, nás pozýva pápežský kazateľ, kapucín,...
Vidieť všetky veci novým spôsobom v Kristovi je mottom Ignaciánskeho jubilejného roka, ktorý začne 20. mája tohto roku a potrvá...
Koncert pri príležitosti začiatku Ignaciánskeho jubilejného roka Pri príležitosti začiatku Ignaciánskeho jubilejného roka, ktorým...
"Láska vždy dáva život... Manželia, keď sa navzájom darujú sebe, darujú zo seba novú skutočnosť, dieťa, živý obraz svojej lásky,...
Zasvätený život prekvitá v rámci lásky, takej lásky, ktorá vie očariť, zachytáva najhlbšie otázky, vie sa dotknúť...
"Blahoslavená Panna, vzhľadom na dar a hodnosť Božieho materstva, čo ju spája so Synom Vykupiteľom, a pre svoje...
„Prácou si má človek zaobstarať svoj každodenný chlieb a podporovať stály rozvoj vedy a techniky, najmä však...
"Jednota, ktorá existuje medzi poslaním Krista a jeho životom, sa vteľuje, zviditeľňuje v kresťanskom štýle, v kresťanskej forme...
"Milovať znamená byť pripravený každodenne sa venovať hľadaniu," pokračuje list Kontemplujte adresovaný zasväteným. S hľadaním...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

   

Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť niečo o nás, o našom živote a činnosti a v neposlednom rade o ctihodnej Mary Ward, obdivuhodnej žene neochvejnej viery, ktorá nás inšpiruje a ako sestry Congregatio Jesu sme jej spoločníčky a nasledovníčky.

Veríme, že jej obsah prinesie obohatenie, množstvo podnetov aj impulzov k radosti vám všetkým.

Ponuky

08.12.2021 08:07
AKO MILOVAŤ SEBA /Mt 22, 39/ Piatok: 17.12.2021 - 18.30 – 20.30 hod. Sobota: 18.12.2021 - 9.00 – 19.00 hod. Seminár organizuje: sr. Miroslava...
24.02.2020 17:00
https://misionari.sk/public/index.php/courses

Podporte výrobňu hostií