Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť niečo o nás, o našom živote a činnosti a v neposlednom rade o ctihodnej Mary Ward, obdivuhodnej žene neochvejnej viery, ktorá nás inšpiruje a ako sestry Congregatio Jesu sme jej spoločníčky a nasledovníčky.

Veríme, že jej obsah prinesie obohatenie, množstvo podnetov aj impulzov k radosti vám všetkým.

Novinky

https://www.tvlux.sk/archiv/play/13061  
Congregatio Jesu na Slovensku prežíva veľkú radosť a ďakuje Bohu za dar nového povolania podľa charizmy Márie Wardovej. Dňa...
 "Aké je dobré a milé, keď bratia a sestry žijú pospolu." (Ž 133,1) Je čas na prácu a je čas na oddych, zábavu a príjemné...
7. 6. 2017 sme mali v Štěkni celý deň priame vysielanie z nášho zámku - komunity. Televízny štáb NOE docestoval...
Blížil sa záver pôstu. A bolo dobré, aby sme všetci spolu: sestry, prijímateľky, zamestnanci alebo kolegovia spolu kľakli...
Kto by si myslel, že v Dome Sv. Jozefa nie je život, tak je na omyle. U nás je život, čoho príkladom je aj kultúrny večer. O....
Sestry Congregatio Jesu, ktoré pracujú v občianskom združení MAGIS sa počas fašiangov stretli s dobrovoľníčkami pri...
V Štekni sa v posledný februárový deň konala veľká slávnosť, ktorá je veľmi zriedkavá a vzácna. Jedna zo spoločenstva sestier v...
Byť s NÍM je najväčšou radosťou zasvätených. Tieto dni  7 – 9.12.2016 sme v doprevádzaní Vdp. Ľuboša Laškotyho...
Aj tohto roku k nám prišiel sv. Mikuláš. A isto nie preto, že sme boli dobré, ale preto, aby sme si znova uvedomili...
V sobotu 4.6.2016 sme pri rannej sv. omši v našej kaplnke v Dome sv. Jozefa ďakovali spolu so sr. Melániou za dar...
Niekedy je veľmi osožné  a dobré zmeniť naše stereotypy a prebudiť našu pasivitu. V pondelok 23. mája sme sa...
Dňa 15.5.2016 prijal Otec do svojho DOMU našu spolusestru Alžbetu vo veku nedožitých 97 rokov.  Bola to sestra otvorená pre...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Ponuky

24.02.2020 17:00
https://misionari.sk/public/index.php/courses

Podporte výrobňu hostií