Novinky

Ani nie dva týždne po slávnosti prvej a večnej profesie sa chceme s vami podeliť o radosť...
15. august 2019 bol pre našu provinciu dvojnásobne slávnostný. Okrem toho, že sme sa tešili z oslavy Nanebovzatia Panny Márie,...
Vďaka ÚPSVaR Prešov sa mohli od augusta 2019 aj 10-ti dobrovoľníci nášho OZ Jarovnice zapojiť do národného projektu na podporu...
Ako každý rok, aj tento sme v počte 4 autobusov nechýbali na 27. ročníku Rómskej púte v Gaboltove. Autorským minimuzikálom zo...
Sviatok Navštívenia Panny Márie bol dňom, počas ktorého sme  oslávili 25. výročie nášho života v Congregatio...
Ďakujeme ti, Bože, za dejiny Congregatio, za udalosti, ktoré nás formovali, za všetkých, ktorí nám darovali svetlo a nádej,...
Dňa 5.októbra generálna predstavená sr. Jane Livesey menovala za novú provinciálnu predstavenú Slovenskej provincie sr. Agnesu...
Sestry CJ z Jarovníc - s.Ráchel, Antónia a Silvia si v spolupráci s rómskymi mladými a s rómskymi ženami pripravili vlastný...
Na Dni Rómov, na ktorom sme sa zúčastnili a ktorý sa uskutočnil 30.4.2018 pod záštitou starostu obce p. Floriána Giňu vystúpili...
Relácia v archíve rádia Lumen: http://www.lumen.sk/archiv.html?page=2#archiv Názov relácie: História a my. Téma: 135 rokov...
https://www.tvlux.sk/archiv/play/13061  
Congregatio Jesu na Slovensku prežíva veľkú radosť a ďakuje Bohu za dar nového povolania podľa charizmy Márie Wardovej. Dňa...
 "Aké je dobré a milé, keď bratia a sestry žijú pospolu." (Ž 133,1) Je čas na prácu a je čas na oddych, zábavu a príjemné...
7. 6. 2017 sme mali v Štěkni celý deň priame vysielanie z nášho zámku - komunity. Televízny štáb NOE docestoval...
Blížil sa záver pôstu. A bolo dobré, aby sme všetci spolu: sestry, prijímateľky, zamestnanci alebo kolegovia spolu kľakli...
<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>

   

Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť niečo o nás, o našom živote a činnosti a v neposlednom rade o ctihodnej Mary Ward, obdivuhodnej žene neochvejnej viery, ktorá nás inšpiruje a ako sestry Congregatio Jesu sme jej spoločníčky a nasledovníčky.

Veríme, že jej obsah prinesie obohatenie, množstvo podnetov aj impulzov k radosti vám všetkým.

Ponuky

08.12.2021 08:07
AKO MILOVAŤ SEBA /Mt 22, 39/ Piatok: 17.12.2021 - 18.30 – 20.30 hod. Sobota: 18.12.2021 - 9.00 – 19.00 hod. Seminár organizuje: sr. Miroslava...
24.02.2020 17:00
https://misionari.sk/public/index.php/courses

Podporte výrobňu hostií