Novinky

V sobotu 4.6.2016 sme pri rannej sv. omši v našej kaplnke v Dome sv. Jozefa ďakovali spolu so sr. Melániou za dar jej života a požehnaných 90 rokov. Slávnostnú atmosféru umocnila aj návšteva 91 ročného brata Stanislava a jeho detí, neterky sr. Melánie...
V roku 1880 išiel košický biskup Konštantín Šuster do mariánskej svätyne v Mariazzeli. Chcel prosiť Máriu Matku dobrej rady, aby mu pomohla v ťažkej úlohe biskupa, vyprosila mu milosť pracovať pre duchovné blaho veriacich a dala mu radu ako mravne povzniesť...
Niekedy je veľmi osožné  a dobré zmeniť naše stereotypy a prebudiť našu pasivitu. V pondelok 23. mája sme sa pre túto zmenu odvážili aj my a dnes vieme, že to bolo a je dobré pre naše spoločenstvo. Prežili sme krásne (naozaj krásne a nie len...
Dňa 15.5.2016 prijal Otec do svojho DOMU našu spolusestru Alžbetu vo veku nedožitých 97 rokov.  Bola to sestra otvorená pre veci nové, v ktorých nachádzala Boha. Nech jej odchod je pre nás posolstvom, ktoré je výstižné aj z tejto fotografie: ..ani vek, ani...
„Ty sám prichádzaš, ja ti srdce otvorím, vstúp a zostaň navždy v ňom, s Tebou nad zlom zvíťazím.“ V deň Turíc sme spolu s rodinou Dobranských mohli v Dome sv. Jozefa prežiť radosť z prijatia sviatosti krstu  Petríka a 1. sv....
<< 1 | 2

Nech sú požehnaní tí, ktorí chápu,
že moje nohy už nevládzu chodiť.

Nech sú požehnaní tí, ktorí majú
pochopenie, že zle počujem, a ktorí
sa usilujú hovoriť nahlas a zrozumiteľne.

Nech sú požehnaní tí, ktorí vedia,
že moje oči už veľa nevidia
a že hneď všetko nepochopím.

Nech sú požehnaní tí, ktorí nenadávajú,
keď niečo rozlejem, zvalím alebo nechám spadnúť.

Nech sú požehnaní tí, ktorí mi pomáhajú nájsť veci.

Nech sú požehnaní tí, ktorí sa na mňa
usmejú a rozprávajú sa so mnou.

Nech sú požehnaní tí, ktorí ma počúvajú,
keď spomínam na minulosť.

Nech sú požehnaní tí, ktorí zmierňujú moje bolesti.

Nech sú požehnaní tí, čo mi dávajú pocítiť,
že ma majú radi a sú ku mne dobrí.

Nech sú požehnaní tí, čo mi uľahčujú
ťažkú cestu do večnosti.

Až raz budem u Boha,
ja si na nich určite spomeniem.